تحلیل تکنیکال

24
مهر
1400
وضعیت تکنیکی شاخص بانک
12
مهر
1400
شاخص خودرویی ها بررسی شد

به عنوان یکی از گروه های تاثیر گذار در جو بازار می توان از گروه خودرویی ها نام برد. شاخص کل این گروه در تایم فریم روزانه با برخورد به محدوده حمایتی 198138 واحد توانست به مدار مثبت بازگردد... ادامه ...