تحلیل های بازار

تحلیل طلا مشاهده همه

23
مهر
1399
سهام خزانه؟

سهام خزانه یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از سهام در بازار سرمایه به شمار می رود در سهام خزانه خود شرکت اقدام به خرید سهام خود می نماید قبلاً در قانون تجارت ایران خرید سهام خزانه ممنوع بوده است. ادامه خبر ...

آشنایی با بورس مشاهده همه

23
مهر
1399
سهام خزانه؟

سهام خزانه یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از سهام در بازار سرمایه به شمار می رود در سهام خزانه خود شرکت اقدام به خرید سهام خود می نماید قبلاً در قانون تجارت ایران خرید سهام خزانه ممنوع بوده است. ادامه خبر ...