تحلیل های بازار

تحلیل بنیادی مشاهده همه

02
آذر
1400
بررسی ارزندگی «شصدف»

تحلیل تکنیکال مشاهده همه

آموزش پاداش مشاهده همه

09
آبان
1400
گام هفدهم آموزش ; چرا تجدید ارزیابی در بورس جذاب است ؟

چه زمانی یک شرکت دارایی خود را ارزیابی و به سهامداران افزایش سرمایه می دهند ؟؟ زمانی که شرکتی تجدید ارزیابی از دارایی ثابت دهد چه اتفاقی برای سهام سهامداران می افتد ؟؟ آیا به نفع سهامدار می باشد که سهامی را که تجدید ارزیابی دارد سهام‌داری کند  ؟؟ ادامه خبر ...