آشنایی با شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) ، با شماره ثبت 461798 نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت 11296 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای موضوع فعالیت خود که جذب و مدیریت سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ایران و همچنین افزایش ارزش دارایی سرمایه گذاران می باشد در تاریخ 1393/07/20 با سرمایه 20.000.000.000 ریال ثبت گردید و در حال فعالیت میباشد

بهنام شالچی شبستری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل

مدارک حرفه ای

کارشناس عرضه و پذیرش

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

کورش شمس

رئیس و عضو هیئت مدیره

دکتری مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

اصول بازار سرمایه

محمد علوی ششتمد

نائب رئیس و عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی

نحوه محاسبه کارمزد

نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست 8 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان میباشد بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می¬شود: که در آن پارامتر ها به شکل زیر تعریف می¬شوند. RA: بازدهی سالانه شده، Rt: بازدهی دوره t کمتر از یک سال، T: کل دورۀ t به روز.

2- مدیریت صندوق های سرمایه¬گذاری: سرمایه¬گذاران محترم جهت اطلاع از نحوه محاسبه کارمزد هریک از صندوق¬های سرمایه¬گذاری تحت مدیریت این شرکت می¬توانند به سایت همان صندوق مراجعه نموده و با مطالعه اساسنامه و امیدنامه مربوطه هرگونه اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند. 3- بازگردانی سهام شرکت ما

1 -صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین الف) صندوق سرمایه¬گذاری با درآمد ثابت ب)پرداخت سود ماهانه و معادل 23.1% سالانه ج) محاسبه سود به صورت روزشمار و بدون نرخ شکست و جرایم ابطال

2 - صندوق سرمایه¬گذاری پاداش سرمایه پارس الف)صندوق سرمایه¬گذاری در سهام ب)بازده سالانه 311% تا 23/02/1399 ج) بدون جرایم ابطال

3-صندوق سرمایه¬گذاری ارمغان یکم ملل الف)صندوق سرمایه¬گذاری از نوع مختلط ب)بازده سالانه 205% تا تاریخ 23/02/1399 ج)بدون جرائم ابطال

4- صندوق سرمایه¬گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس بازارگردانی اوراق : الف)گروه صنایع کاغذ پارس با نماد چکاپا ب)موسسه اعتباری ملل با نماد وملل ج)بیمه آسیا با نماد آسیا د)شرکت شیشه همدان با نمادکهمدا ه) گروه توسعه هنر ایران با نماد وهنر