نماگر بازار بورس تهران در روز گذشته با ثبت کاهش ۹۰۰۴ واحدی به سطح ۱.۲۲۴.۷۷۸ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با کاهش ۴۳۲.۴۵۸ واحدی در سطح ۴۳۲.۴۵۸ واحد قرار گرفت. شاخص کل بازار کاهش ۰.۷۳ درصدی و شاخص هم وزن کاهش ۰.۲۱ درصدی را تجربه کردند. ارزش معاملات بازار بورس برابر با ۱۴.۷۰۹ میلیارد ریال بود و حجم معاملات برابر ۱.۱ میلیارد برگه سهم بود. شاخص کل فرابورس با کاهش ۶۰ واحدی به سطح ۱۷.۸۲۰و احد رسید. ارزش معاملات بازار فرابورس معادل با ۵۰.۸۸۵ میلیارد ریال و حجم معاملات برابر ۷۳۱ میلیون برگه سهم بود.

روزها تغییری نمی‌کند بازار همان است، هر روز در دامنه نوسان منفی ۲ درصد صف نشینی داریم، حتی تغییر دامنه نیز تفاوتی ایجاد نمی‌کند، در جلسه روز گذشته سازمان بورس تصمیم گرفته شد که از ابتدای اردیبهشت ماه دامنه نوسان به منفی ۳ درصد افزایش یابد. ماه‌ها است که بازار به همین سبک اداره می‌شود، تصمیماتی که تأثیری ندارند و تأثیر آنها موقت است و هرکسی ریزش بورس را گردن عده دیگری می‌اندازد.

 

 

منبع خبر: نگاهی به عملکرد سهامداران عمده