هیات مدیره بورس تهران پس از گذشت بیش از دو ماه بحث و بررسی در نهایت علی صحرایی را برای یک دوره دوساله دیگر به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب کرد.

هر چند از جلسات اخیر هیات مدیره بورس تهران خبری رسمی به بیرون درز پیدا نکرده بود ، لکن از امیر هامونی مدیر عامل فعلی فرابورس ، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازارها و سید علی حسینی مدیرعامل کنونی بورس انرژی در کنار علی صحرایی به عنوان کاندیدای مدیرعاملی بورس تهران یاد می شد.

علی صحرایی قبل از این سمت نزدیک به یک دهه ناظر بازار و مدیر عملیات بازار بورس تهران بود.


گالری تصاویر :