محمدیوسف امین داور،  مدیر سرمایه‌گذاری پردازش اطلاعات مالی پارت در خصوص انتشار ۲۴ هزار میلیارد اوراق به خبرنگار پاداش سرمایه گفت: در حال حاضر مشکل بازار بی پولی است و  پول حقیقی ها نه تنها به بازار نمی آید بلکه روزانه حدود ۴۰۰ میلیارد از آن از بازار خارج می‌شود، اگر ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کنند و سهم های بزرگ نیز خریداری شود و همراه این اتفاقات شاهد دیگر اتفاقات مهمی در بازار باشیم، بازار می‌تواند کمی به تعادل برسد و فشار فروش تا حدی کاسته شود.

وی در خصوص قیمت گذاری دستوری و نرخ بهره  ادامه داد: قیمت گذاری دستوری یعنی بستن دست بازار که در این صورت سود از آن دلال می‌شود، در رابطه با نرخ بهره ابتدا باید مشخص شود که پارامتر های اقتصادی را به چه صورت تعیین کنیم، اگر پارامترها مناسب باشند ریسک افزایش می‌یابد، نرخ بهره باید به دلیل موقعیت اختصاصی و سیاسیت های اقتصادی کشور تعیین شود .

وی در رابطه با عملیاتی شدن برخی راهکارهای مطرح شده برای بهبود بازار گفت: باید ببینیم چه مقدار از راه حل های مطرح شده دست بازار است و چه مقدار به واسطه دیگر ارگان ها اجرایی می‌شود، برای مثال قیمت گذاری دست بورس نیست و به وزارت صمت مربوط است، بازار یک موجود زنده است به وقت خود بهبود پیدا می‌کند نباید اصرار بر دستورالعمل و اتفاقات مختلف داشته باشیم، مگر در سال ۹۹ کسی به شکل دستوری روند بازار را تغییر داد؟

در حال حاضر  مردم  نسبت به بازار سرمایه بی اعتماد شده اند و بنابراین منابع خود را خارج کرده اند، ابتدا باید ترس و وحشت را از بازار دور‌کرده و اعتماد را به بازار برگردانیم در ان زمان روند بازار به خودی خودی باز خواهد گشت.

منبع خبر: پاداش سرمایه