همکاران

مشاور

آقای غفور بابایی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد: فوق ادبیات زبان فارسی 
کارشناسی ارشد : MBA کسب و کار

مدارک حرفه ای اصول بازار سرمایه:
تحلیل گری
مدیریت نهادهای مالی
عرضه و پذیرش

دارای بیش از 15 سال سابقه کاری مفید

تحلیل گر

خانم فاطمه محرابی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد: بازرگانی-گرایش مالی، دانشگاه آزاد تهران مرکز 
کارشناسی: حسابداری، پیام نور تهران غرب

مدارک حرفه ای اصول بازار سرمایه :
معامله گری اوراق تامین مالی
دارای 4 سال سابقه کاری

کارشناس

خانم المیرا جمالی

تحصیلات:
کارشناسی: حسابداری، دانشگاه آزاد فیروزکوه

مدارک حرفه ای :
اصول بازار سرمایه
دارای 4 سال سابقه کار

حسابدار

خانم نیلوفر شریف

تحصیلات:
کارشناسی ارشد: مدیریت مالی-دانشگاه تهران شمال
کارشناسی: حسابداری، دانشگاه رجاء قزوین
دارای 5 سال سابقه کار

بایگان

خانم مانیا جلالی مقدم

تحصیلات:
​​​​​​​کارشناسی ارشد: بازرگانی-گرایش کارآفرینی، دانشگاه غیرانتفاعی سمنگان
​​​​​​​کارشناسی: بازرگانی، دانشگاه دولتی مازندران

مدارک حرفه ای :
معامله گری سازمان بورس اوراق بهادار
دارای 4 سال سابقه کار