شروع معاملات روز جاری در حالی رقم خورد که خدافظی دهقان رییس سازمان بورس در بازار دست به دست در حال چرخش بود که می توان گفت خدافظی سرخی را برای بازار سهام در روز سه شنبه رقم زد. واقعا چرا همچنان ریزش در بازار بورس تهران ادامه دارد؟ با آنکه همه فعالان بازار سهام به قیمت های جذاب این روز های نمادها یقین دارند اما نکته مهم در این روزهای بازار بورس تهران نبود نقدینگی یا هم رکود حاکم در بازار است که تمایلی برای خرید جدید یا ورود پول جدید رقم نمیزند. ادامه ...