اخبار مرتبط با جریان نقدینگی

19
مهر
1400
علت عقب نشینی شاخص چه بود ؟؟؟

آقای سپهر کشاورز کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند جاری بازار بورس به گفتگو با پاداش سرمایه پرداخت و گفت :با خبر انتصاب آقای صالح آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی و عواملی دیگری که در بازار سرمایه در هفته گذشته رخ داد و با توجه به اوضاع سیاسی که بین ایران و آذربایجان ایجاد شد مقداری تاثیر بر روند بازار سرمایه گذاشت، بطوری که آغاز هفته جاری را با افزایش عرضه همراه کرد. ادامه ...

21
مهر
1400
راه حل این روزها; گفتار درمانی با بورس

آبتین کریمی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند فرسایشی بازار سرمایه در چند روز گذشته به گفتگو با پاداش سرمایه پرداخت و گفت:به نظر مهم ترین فاکتورهای که در بازار اثرهای زیادی را گذاشته بحث عدم قطعیت‌های که در آن شاهد هستیم و شایعه‌های که در بازار وجود دارد از جمله تغییرات نسبتا گسترده در مدیریت خود سازمان بورس و شرکت‌ها و برخی از ناشرین احتمال دارد اتفاق بیافتد و با روی کار آمدن دولت جدید که این یک حالت استند بای وجود دارد. ادامه ...