شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه‌کننده محصولات نیمه نهایی فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشـور و یکی از بنگاه‌های پیشـروی اقتصـادی اسـت که در عرصـه‌های ملی و منطقه‌ای حضـوری فعال دارد... ادامه ...