آبتین کریمی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند فرسایشی بازار سرمایه در چند روز گذشته به گفتگو با پاداش سرمایه پرداخت و گفت:به نظر مهم ترین فاکتورهای که در بازار اثرهای زیادی را گذاشته بحث عدم قطعیت‌های که در آن شاهد هستیم و شایعه‌های که در بازار وجود دارد از جمله تغییرات نسبتا گسترده در مدیریت خود سازمان بورس و شرکت‌ها و برخی از ناشرین احتمال دارد اتفاق بیافتد و با روی کار آمدن دولت جدید که این یک حالت استند بای وجود دارد. ادامه ...