مصوبه ای که نرسیده لغو شد؛ 250 شرکت در خطر گره معاملاتی

از ابتدای هفته اطلاعیه‌ای از سوی سازمان بورس در خصوص بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی جدید سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که نگرانی سهامداران را بیشتر کرد. اما دیری نپایید که با اعتراض‌های سهامداران در فضای مجازی این مصوبه طی تصمیمات شبانه از سوی سازمان لغو اعلام شد. به گفته یکی از کارشناسان ارشد بازار در حال حاضر، نزدیک 250 شرکت وجود دارند که می‌توانند در گره معاملاتی قرار بگیرند.

عظیم ثابت،‌ کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار پاداش سرمایه در رابطه با مصوبه گره معاملاتی گفت:  گره معاملاتی خوب است اما در این مدت به دلیل افت بسیار بازار و این مسئله که سهام بسیاری از شرکت ها در صف فروش است و مردم نیز در شرایط ابهام به سر می برند، ‌لغو این مصوبه در شرابط حال بازار بهترین تصمیم بود،‌ هر چند این مسئله در طی چند ماه گذشته نیز به خوبی اجرایی نشده است. بنابراین کارشناسان از ریاست سازمان درخواست کردند تا گره معاملاتی را به تعلیق بیاندازد تا در شرایط بهتری اجرایی شود که مورد موافقت قرار گرفت.

ثابت افزود: در حال حاضر، نزدیک 250 شرکت وجود دارند که می‌توانند در گره معاملاتی قرار بگیرند که اکثرا شرکت های خرد هستند و سهامداران آنان امیدوار بودند که قیمت سهم آنها کاهش نخواهد یافت.

این کارشناس ارشد بازار گره معاملاتی را خوب دانست و ادامه داد: گره معاملاتی خوب است اما بهتر است در شرایط مناسب‌تری انجام شود تا بازار به تعادل برسد، در حال حاضر کفه فروش بازار سنگین است و این مکانیسم نمی‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد.

وی در رابطه با تغییردامنه نوسان نیز گفت: لازم به ذکر است، می‌توانستیم با برگرداندن دامنه نوسان متقارن شرایط بهتری را برای بازار ایجاد کنیم. مثبت و منفی یک یا دو درصد می‌توانست با توجه به شرایط حاکم برای بازار بهتر باشد اما ظاهرا نظر مدیران بازار این است که دامنه نوسان به منفی 3 و مثبت 6 افزایش یابد، هر چند به نظر می رسد که این مصوبه فعلا دست آوردی نخواهد داشت و بهتر است که دامنه را متقارن کرده و از مثبت و منفی یک یا دو شروع کنیم.

عظیم ثابت در انتها بیان کرد: باتوجه به ابهامات موجود به نظر می‌رسد در روند بازار شاهد تغییر چندانی نباشیم و بازار در حال حاضر درگیر بی اعتمادی، ترس حاکم بر آن، کمبود منابع و عدم اطمینان هاست و با رفع این موارد می توان در آینده نزدیک شاهد رشد و رونق بازار بود.

منبع خبر: پاداش سرمایه